Curs de Fonaments de Física II del 1er curs del grau de Físiques de la UNED.