Curs de Ciències pel Món Contemporani de 1er A de Batxillerat (Científic-Tecnològic)