UNED

Curs de Fonaments de Física II del 1er curs del grau de Físiques de la UNED.

Curs de Mecànica del 2on curs del grau de Físiques de la UNED.

Curs de Vibracions i Ones de 2on curs del Grau de Físiques de la UNED