Treball de recerca sobre la construcció i cal·libració d'un valorador automàtic.