Codi QR per simplificar les coses...

Codigo QR para simplificar las cosas

Amb aquest Codi QR no cal què escriviu la url, només escanejar el codi amb una web cam o un telèfon mòbil.Cursos disponibles

Curs de Fonaments de Física II del 1er curs del grau de Físiques de la UNED.

Curs de Mecànica del 2on curs del grau de Físiques de la UNED.

Curs de Vibracions i Ones de 2on curs del Grau de Físiques de la UNED

Treball de recerca sobre la construcció i cal·libració d'un valorador automàtic.

Quimica de 2on de Batxillerat

Curs de Física de 2on de Batxillerat

Curs de Química de 1er de Batxillerat

Física de 1er de Batxillerat

Reptes Científics de Física i Química. Astrofísica

Curs de Ciències pel Món Contemporani de 1er A de Batxillerat (Científic-Tecnològic)

Curs de Ciències pel Món Contemporani de 1er A de Batxillerat (Científic-Tecnològic)

Mòdul Professional 4. Processos Tecnològics a la Industria Alimentària. 2on d'Elaboració de Productes Alimentaris

Mòdul Professional 5. Matèries Primeres a la Industria Alimentària. 1er d'Elaboració de Productes Alimentaris

Matemàtiques del Curs d'Accés a Grau Superior

Química del Curs d'Accés a Grau Superior

Biologia del Curs d'Accés a Grau Superior

Maemàtiques de 4rt d'ESO

Curs de Física i Química de 4rt d'ESO

Biologia i Geologia de 4rt d'ESO

Curs de Ciències Aplicades a l'Activitat Professional de 4rt d'ESO

Informàtica de 4rt d'ESO Franja 3

Física i Química de 3er d'ESO

Matemàtiques de 2on d'ESO