Curs internivell de formulació i nomenclatura química inorgànica.